tel. 74 833 95 10
Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w  wymiarze 1/1 etatu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego ksiegowego - pobierz

Zgoda RODO - pobierz


Klauzula Informacyjna- proces rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie z siedzibą przy ulicy Gen. Grota Roweckiego 8 w Bielawie.
  2. Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Michał Stanecki, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 8339510 wew. 215.
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.    

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie    

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  1. Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.
  2. Kandydat ma prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  5. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
31

Polecamy