tel. 74 833 95 10

Informacja o aktualnej zajętości obiektu pod numerem telefony 74 833 95 10 wew. 228


 • Zakaz wstępu dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 • Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba.


Wprowadza się następujące zasady korzystania z pływalni:

 1. Na pływalni ustala się i kontroluje liczbę klientów. Obecnie limit osób przebywających na obiekcie wynosi 120.
 2. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków.
 3. Obiekt wyposażony został w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk rozmieszczone w oznaczonych miejscach.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalni - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, korzystanie z natrysków do dezynfekcji stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.
 7. Z jacuzzi korzystać należy pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 8. Nie zaleca się korzystania z pływalni osobom powyżej 65 roku życia.
 9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 10. Należy stosować się do instrukcji i oznaczeń wywieszonych na terenie obiektu
 11. Na obiekcie, prowadzone będą zajęcia grupowe z zaostrzonym rygorem sanitarnym.
 12. Z sauny korzystać należy maksymalnie w 4 osoby lub więcej osób wspólnie zamieszkujących.
 13. OSiR w Bielawie zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania atrakcji wodnych wytwarzających aerozol wodny (fajki wodne, kaskady itp.)

Wprowadza się następujące zasady korzystania z siłowni oraz saun.

 1. W siłowni dopuszcza się ograniczoną liczbę użytkowników . Obecnie limit osób przebywających na siłowni wynosi 24.
 2. Należy przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba - wyznaczono na podłodze strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu obiektu, tj.: szatni, toalet, natrysków.
 4. Obiekt wyposażony został w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk rozmieszczone w oznaczonych miejscach.
 5. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez Klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez Klienta. Zaleca się korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty.
 6. Ograniczenie działalności saun:
 • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z sauny fińskiej – limit 3 osoby lub więcej osób wspólnie zamieszkujących.
 • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z sauny parowej – limit 3 osoby lub więcej osób wspólnie zamieszkujących.
 • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego z wyjątkiem ręcznika. Obowiązuje 15 minutowa przerwa między rezerwacjami.
 1. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Kalendarz Imprez

Polecamy