tel. 74 833 95 10
Zapisy:

• OW Sudety - Budynek przy Basenie Familijnym ul. Wysoka 1, osobiście w godz. 8:00-15:00
• Pod numerami telefonów: 690 026 544, 519 331 173 w godz. 8:00 - 15:00
Opłata:

• Koszt jednego turnusu (5 dni) - 350 zł dla mieszkańców Bielawy
• Koszt jednego turnusu (5 dni) - 450 zł dla osób z innych miejscowości.

Konto do wpłat:

Santander Bank Polska S.A. 
13 1090 2284 0000 0001 1896 1299 z dopiskiem „Półkolonie Letnie 2021” podając imię i nazwisko osoby biorącej udział w półkolonii.

Opłatę należy uiścić do 30 czerwca 2021 r. W przypadku braku wpłaty, uczestnik automatycznie zostaje wykreślony z listy uczestników półkolonii.

Pobierz kartę kwalifikacyjną - kliknij link

Pobierz regulamin - kliknij link

Kalendarz Imprez

Polecamy