tel. 74 833 95 10
 1. Strefa Saun jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy regulaminu obiektu.

 2. Z pobytu w Strefie Saun mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.  

 3. Dzieci i młodzież przed 18 rokiem życia, mogą przebywać w Strefie Saun tylko pod opieką dorosłych.

 4. Strefa Saun jest obiektem koedukacyjnym.

 5. Korzystanie ze Strefy Saun jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Czas pobytu rejestrowany jest na bramce poprzez przyłożenie transpondera do odpowiedniego czytnika.

 6. Przed wejściem do Strefy Saun należy wziąć prysznic, aby dokładnie oczyścić ciało.

 7. W Saunie należy siadać lub leżeć na ławie tylko na ręczniku. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ciała z ławami w saunach.

 8. Strefa Saun jest STREFĄ CISZY, dlatego Zabrania się biegania, hałasowania i głośnego prowadzenia rozmów. Każda osoba zakłócająca spokój może zostać poproszona o opuszczenie obiektu.

 9. ZABRANIA SIĘ nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

 10. Osoby przebywające w Strefie Saun deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.  

 11. Z sauny nie mogą korzystać: osoby chore, które powinny leżeć w łóżku, z podwyższoną temperaturą ciała, cierpiące na choroby układu krążenia, z chorobami układu oddechowego, z nowotworami, cierpiące na zakaźne choroby skóry, kobiety w ciąży, osoby niepełnoletnie

 12. Zalecane jest, aby ze względów bezpieczeństwa ze Strefy Saun korzystać w towarzystwie drugiej osoby.

 13. W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg i wezwać personel.

 14. ZABRANIA SIĘ wnoszenia alkoholu, jedzenia, szklanych butelek oraz aparatów fotograficznych i kamer.

 15. ZABRANIA SIĘ wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nie przeznaczone do tego celu oraz dotykania i manipulowania przy urządzeniach grzewczych i elektrycznych. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie personel pływalni. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem. 

 16. Przed opuszczeniem Strefy Saun należy bezwzględnie schłodzić ciało pod prysznicem oraz dokładnie umyć z użyciem mydła.

 17. Harmonogram czasu pracy saun ustala Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie

 18. Korzystanie ze Strefy Saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.  

 19. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego regulaminu.