tel. 74 833 95 10
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE

 

Ilekroć́ zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań́ statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań́ Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie informuje, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, reprezentowany przed Dyrektora. Kontakt do Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 8339510 wew. 211
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Michał Stanecki, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 8339510 wew. 215
 • Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  1. wykonania zadań́ statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań́, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń́.
 • Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać́:
  1. przez czas wykonania zadań́ statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie i innych prawnych obowiązków,
  2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują̨ nam przechowywać́ dane,
  3. przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie może ponieść́ konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań́ statutowych lub obowiązków prawnych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą mogły być́ przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań́ statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań́ statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 • zgodnie z RODO, przysługują̨ Panu/Pani:
  1. prawo zadania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. prawo zadania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. prawo przenoszenia danych,
  6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być́ warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią̨ w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować́ brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
Dyrektor OSiR w Bielawie